ชมรมฯ อ่างทอง รับเชิญบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เรือตรี บรรเจิด ไชยรักษ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง รับเชิญบรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กลุ่มสมาชิกของสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดอ่างทอง ในโอกาสที่สมาคมฯ จัดการอบรมอาชีพเกษตรให้กับสมาชิกฯ จำนวน ๔๐ คน ณ ศูนย์การเรียนรู้สภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved