ชมรมฯ อ่างทอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

               เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม นำเยาวชนจากโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อ.ป่าโมก. จำนวน ๕๐ คน ทำความสะอาด เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดท่าสุทธาวาส อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ประกอบไปด้วย บริเวณรอบๆ พระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรส ตำหนักสมเด็จพระเทพฯ และศูนย์ตุ๊กตาชาววัง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved