ชมรมฯ อ่างทอง จัดการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ป่าโมก

             เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ห้องประชุม อบต.เอกราช มีนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอป่าโมก เป็นประธานในพิธี และบรรยาย เรื่องสถาบันฯ นางวโรชา จันทโชติ ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ บรรยายเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved