ชมรมฯ อ่างทอง จัดการประชุมกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนเมษายน

            เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการประชุมกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนเมษายน ณ อาคารเอนกประสงค์เมืองอ่างทอง ที่ประชุมได้ปรึกษาและกำหนดแนวทางการเคลื่อนไหวของชมรมฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved