ชมรมฯ อ่างทอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.เมือง

            เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล อ.เมืองอ่างทอง มีนายสมชาย รัตนประสาทพร ประธานสภาเทศบาลอ่างทอง ประธานคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนฯ เป็นประธานเปิด และบรรยายเรื่องสถาบันฯ มีสมากชิกเข้าร่วม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved