ชมรมฯ อุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกชมรมฯ ที่นำผลผลิตออกจำหน่ายในงานตลาดนัดสีเขียวเหลียวแลสุขภาพ

       เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกชมรมฯ ที่ออกจำหน่ายผลผลิต ณ ตลาดนัดสีเขียวเหลียวแลสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๑๐ อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved