ชมรมฯ อุบลราชธานี เข้าพบนายอำเภอดอนมดแดง เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ

      เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้อำนวยโรงเรียนดอนมดแดง เข้าพบนายอำเภอดอนมดแดง เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับสมาชิกอำเภอดอนมดแดงในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved