ชมรมฯ อุบลราชธานี ออกเยี่ยมสมาชิกโครงการผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ 1

        เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ออกเยี่ยมสมาชิกโครงการผู้นำแห่งยุคฯ คุณวายันต์ สุวรรณกูฏ บ้านหนองหอ อ.วารินขำราบ เบี้ยงไก่ดำ ได้ผล ขายแม่พันธ์พ่อพันธ์คู่ละ ๑,๕๐๐ บาท

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved