ชมรมฯ อุบลราชธานี สมาชิกโครงการผู้นำแห่งยุคฯ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

          เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯ นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำม้ามาทานหญ้าที่บ้านสวนประหยัดค่ารถตัดหญ้า พร้อมอุดหนุนสละอินโดนำไปปลูกที่สวนอำเภอโขงเจียม  พร้อมสอนให้ลูกหลานใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์                                                                                                                                            

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved