ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Starup)

          เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิก จำนวน ๒๐ คน จาก ๔ อำเภอ เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Starup) โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม ( สสว ) ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตากอล์ฟ&รีสอร์ท อุบลราชธานี สมาชิกที่เข้าร่วมอบรม มีผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๑ มาวิน แก้วคำหงส์ จากอำเภอสว่างวีระวงศ์ และนางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ ผู้นำแห่งยุคอำเภอวารินชำราบ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved