ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้รำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง

          เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือ ระหว่าง มูลนิธิบุคคลพอเพียง กับ ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ปิยะทัศน์ ทัศนิยม  เรื่อง การสนับสนุนทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้รำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ในการลงนามครั้ง มี ดร.ปริวรรต สมนึก อาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษาชมรม และ สมาชิกเครือข่ายผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ที่ทำการชมรมฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved