ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง ” การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0″

      เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกชมรมฯ ที่ปลูกไม้ผล จาก ๓ อำเภอ จำนวน ๔๐ คน ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "การค้าเสรีเพื่อยกระดับเกษตรกรไทยก้าวสู่ Smart Enterprises 4.0" โดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสภาเกษตรแห่งขาติ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved