ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืน

       เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการขับเคลื่อนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืน ณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ซึ่งสมาชิกชมรมฯได้รับความสนใจและมีนักท่องเที่ยวรวมทั้งกลุ่มสนใจการเกษตรเข้าศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved