ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและการส่งเสริมการแปรรูป

          เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี และกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรและการส่งเสริมการแปรรูป โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมกับ นายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมมอบนโยบาย  ณ ห้องประชุมราชวงศ์ษา ศาลากลางชั้น ๔ โดยสมาชิกชมรมฯบางส่วนได้นำผลผลิตที่แปรรูป ออกเผยแพร่

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved