ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ

          เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐ  คณะทำงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ( D3 ) โดยมีนายชัชพงศ์ เอมมะสุวรรณ รอง ผวจ.อุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม ณ สนง.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.อุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved