ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน

     เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืน โดย นายสฤษดิ์ วิทรูย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ซึ่งมีสมาชิกชมรมฯ เป็นกรรมการขับเคลื่อนของจังหวัดจำนวน ๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved