ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

           เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสินประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะบรรยายพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมจัดนิทรรศการสวนตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู อ.พิบูลมังสาหาร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved