ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๒ และทีม อบจ.หนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงานการจำหน่ายผักและสินค้าแปรรูป

         เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ เลขานุการชมรมฯ และนายปิยะทัศน์ ทัศนิยม ผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๑ อ.สำโรง ต้อนรับคณะผู้นำแห่งยุคฯ รุ่น ๒ พร้อมทีม อบจ.หนองบัวลำภู มาศึกษาดูงานการจำหน่ายผักและสินค้าแปรรูปปลอดสารพิษ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และสถานที่ปลูกผัดอินทรีย์ ณ บ้านโนนสังข์ ต.โนนกลาง อ.สำโรง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved