ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร และโรงงานปุ๋ย

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ตัวแทน บ.ปชร.อุบลราชธานีด้านการเกษตรร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรรวมสินไทยอำเภอเมือง และโรงงานปุ๋ยบุญนิยมอำเภอวารินชำราบ โดยมีนายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ร่วมด้วยอุตสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดและหัวหน้าส่งเสริมการเกษตร ร่วมตรวจเยี่ยม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved