ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมจัดตั้งโรงทาน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

     เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชํานี นำสมาชิกและกรรมการบริหารชมรมตั้งโรงทาน จำนวน  ๒ จุด ที่อำเภอวารินชำราบ ข้าวเหนียวหมูเส้น ๕๐๐  ห่อ ที่อำเภอเมืองอุบลฯ น้ำดื่ม ๑๐๐ แพ็ค ข้าวเหนียวหมูทอด ๑,๕๐๐ ห่อ ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิบุคคลพอเพียง ๑๐,๐๐๐ บาท  ส่วนเกินกรรมการและสมาชิกร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีพสกนิกรถวายดอดไม้จันทน์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved