ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร

       เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานีและคณะร่วมกิจกรรมเปิดตลาดต้องชม ณ ตลาดแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชน โดยมี นายนิกร สุกใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ในการนี้ มีสมาชิกชมรมฯ ร่วมจำหน่ายสินค้าในตลาดจำนวน ๕ ราย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved