ชมรมฯ อุบลราชธานี นำดูแปลงสาธิตเตรียมสถานที่ปลูกพืชลอยฟ้า

         นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ชี้แจงการเตรียมตัวเพื่อเดินทางไปเคารพบรมศพพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้กับแกนนำจุดต่างๆ พร้อมนำดูแปลงสาธิตที่ชมรมฯ ซึ่งเตรียมสถานที่ปลูกพืชลอยฟ้าใช้ดินและปุ๋ยอินทรีย์จาก 3 สวนเครือข่าย นางมุกด วงศ์ไพเสริฐ เพื่อเปรียบเทียบว่าพืชชนิดเดียวกันใช้ดินและปุ๋ยไม่เหมือนกันเพื่อดูความเจริญเติบโตของแต่ละปุ๋ยแต่ละสวน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved