ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.น้ำยืน

         เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์  โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำคณะกรรมการชมรมฯ มอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิกใหม่ ณ อำเภอน้ำยืน จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved