ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์และกล่าวคำปฏิญาณตน ของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เดชอุดม

        เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราขธานี นำคณะกรรมการบริหารชมรมฯ มอบเสื้อตราสัญลักษณ์ให้แก่สมาชิกใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อ.เดชอุดม มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน]

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved