ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดประชุมแกนนำชมรมฯ

            เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมแกนนำชมรมฯ จำนวน ๑๒ คน เพื่อกำหนดคุณสมบัติและคัดเลือกสมาขิกเข้าอบรม ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๓๐ คน ณ ที่ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved