ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดประชุมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒

    เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่น ๑ และ รุ่น ๒ เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืนในการประขุมสัญจร วันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมช้างน้อย เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved