ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.วารินชำราบ และ อ.เมือง

     เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอวารินชำราบและอำเภอเมือง จำนวน ๒๗๐ คน โดยมีนายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอวารินชำราบเป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษหลักทรงงานสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่เป็นแบบอย่างของปวงชนชาวไทย ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวารินชำราบ โดยมีผู้อำนวยการและกำนันตำบลคำขวางให้เกียรติร่วมพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved