ชมรมฯ อุทัยธานี มอบอาหาร น้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยภาคใต้

            เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี มอบอาหาร น้ำดื่ม เเละเงินจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ให้อำเภออหนองขาหย่าง โดยมี พ.จ.อ วัชพงศ์ ภาณุรฐสินธรณ์ ปลัดอำเภอ นายชูชาติ จับเทียน ปลัดอำเภอ หนองขาหย่างนางณิชานันท์ ไชยกุล ปลัดอำเภอหนองขาหย่าง ร้อยเอกปินธุรัตน์ ตาศักดิ์ สัสดีอำเภอ หนองขาหย่าง เป็นตัวแทนอำเภอหนองขาหย่าง รับมอบของบริจาคนำส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยภาคใต้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved