ชมรมฯ อุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนมกราคม

           เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายชัยภูมิ อินทร์สอาด ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุทัยธานี จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประจำเดือนมกราคม เพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในปี ๒๕๖๐  และมอบเสื้อชมรมฯ ให้คณะกรรมการเพื่อใช้ในการร่วมจัดกิจกรรมมีการคัดเลือกผู้นำแห่งยุค 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved