ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑  ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมปล่อยปลาที่สระน้ำสาธารณของ ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved