ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ณ วัดอรัญญิการาม ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗๕ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved