ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม 

            เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม พัฒนาวัดหมอนไม้  ตำบลป่าเซ่า  อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวนผ ๘๔ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved