ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดุอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์ให้สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์  เครือข่ายอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ หอประชุมอำเภอท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์  มีผู้ร่วมกิจกรรม  ๑๖๓ คน นางสาวจีระภา  ถาคำ  ปลัดอาวุโสอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธีฯ เปิดกรวย

 นางสาวลัญญาภดี  สรงสุรรณ  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน

 ประธานในพิธีฯกล่าวต้อนรับสมาชิกและบรรยายเรื่องความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

และการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

 ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์บรรยายเรื่องการร่วมกิจกามต่างๆ ของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์

 ส.อ.ร.ด.จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญเสื้อสัญลักษณ์ชมรมคนรกในหลวง

 สมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์รับเสื้อสัญลักษณ์

 สมาชิกชมรมคนรักในหลวงรับเสื้อแล้วถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved