ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมพัฒนาวัดน้ำหมัน ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม  ๕๐  คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved