ชมรมฯ อุตรดิตถ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน ณ อ.ฟากท่า

            เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมอำเภอฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ มีนายศิวัช  ฟูบินท์ นายอำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๑๔ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved