ชมรมฯ อุดรธานี เข้าศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

       เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี นำสมาชิกชมรมฯ เข้าศึกษาดูงานพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร มีสมาชิกเข้าร่วม ๘๔ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved