ชมรมฯ อุดรธานี จัดอบรมวิชาชีพ ให้แก่สมาชิกชมรมฯ

    เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ เพื่อความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ให้แก่สมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาประชมคมบ้านดงเจริญ ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved