ชมรมฯ อุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.กุดจับ

      เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ ศาลาวัดคำเจริญ ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี นายวิโรจน์ อุทุมโภค นายอำเภอหนองวัวซอ เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved