ชมรมฯ อุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บ้านผือ

       เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ ต.คำบง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน โดยมี ดร.ณฐพล วิถี นายอำเภอบ้านผือ เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved