ชมรมฯ อุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

    เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๕ สีหรักษ์วิทยา อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved