ชมรมฯ อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

​       เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๒๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ นำสมาชิกชมรมฯ และ ประชาชน จำนวน ๕๐ คน ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดศรีมงคล  บ้านท่ายางชุม  ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมที่ทำคือการเก็บกวาดขยะ  ตัดตกแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ งานบรรลุเป้าหมายอย่างน่าพอใจยิ่งตะพาน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved