ชมรมฯ อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

      เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๓-๑๔.๒๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านกุงชัย สมาชิกชมรมคนรักในหลวง และประชาชนทั่วไป จำนวน ๑๐๒ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ โรงเรียนบ้านกุงชัยและวัดกุงชัย ด้วยการเก็บ กวาดขยะ ใบไม้  สิ่งปฏิกูลและปรับปรุงภูมิทัศน์ จนงานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ  สร้างความพึงพอใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี​

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved