ชมรมฯ อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

       เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ วัดพุทธรักษา ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยปัดกวาดขยะ ใบไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดและทาสีถังน้ำ มีผู้ร่วมกิจกรรม ๕๖ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved