ชมรมฯ อำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

    เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม ที่วัด สามแยกชมพู ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และสมาชิกจำนวน ๔๓ คน ปัดกวาด เก็บขยะ และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้รับเมตตา จากเจ้าอาวาสวัด เป็นอย่างดียิ่ง งานสำเร็จลุล่วงด้วยความพึงพอใจของทุกฝ่าย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved