ชมรมฯ อำนาจเจริญ ติดตามการผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้แทนมอบทุนเสริมสร้างผู้นำแห่งยุคฯ

      เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ ติดตามการผลการปฏิบัติงานและมอบเช็คเงินสด ให้แก่นางสาวเนาวรัตน์  โพธารินทร์  ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๑ ณ ศูนย์เรียนรู้จังหวัดอำนาจเจริญ  แห่งที่ ๒ บ้านปลาค้าว  ตำบลปลาค้าว อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved