ชมรมฯ อำนาจเจริญ ดำเนินรายการวิทยุ “ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง”

     เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมฯ ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง เวลา ๑๐.๑๕-๑๑.๐๐ น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ ความถี่ ๑๐๓.๒๕ Mazs.  สาระที่นำเสนอได้แก่ พระราขกรณียกิจของในหลวงล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๙ สาระน่ารู้เกี่ยวกับวันมาฆบูชา การดูแลรักษาสุขภาพตามวิถีความพอเพียงและรายงานการประชุมของชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระงานของชมรมฯ และขอบคุณสวท.อำนาจเจริญ ในการอนุเคราะห์เวลาให้กับชมรมฯ เป็นอย่างดีมาโดยตลอดเวลา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved