ชมรมฯ อำนาจเจริญ จัดรายการวิทยุกระจายเสียง ตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง

       เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วย ร.ต.ต.วิชัย กันธินาม ประธานชมรมคนรักในหลวงอำเภอเสนางคนิคม ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียงรายการตามรอยพ่อเพื่อพอเพียง ณ สวท.อำนาจเจริญ สาระสำคัญ ๑. วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันกองทัพไทย วันสงครามยุทธปัตถี ๒. งานอุ่นไอรัก ๓. แผนปฏิบัติกิจกรรมของชมรมคนรักในหลวงปี ๒๕๖๑ ๔. การหลีกเลี่ยงใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved