ชมรมฯ อำนาจเจริญ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

      เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๑๗ น. นายบรรจบ แก้วขวัญ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ เชิญคณะกรรมการบริหารชมรม จำนวน ๑๕ คน ประชุม ณ ห้องประชุมชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีวาระสำคัญ ได้แก่ ขอบคุณในความร่วมมือภารกิจรอบเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ การกำหนดวันและสถานที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ๑๕๖๑ การศึกษาดูงานของชมรมฯ การฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิก การดำเนินกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จึงขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved