ชมรมฯ หนองบัวลำภู จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

          เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศักดิ์ศรี ปัญนาวี ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู จัดบรรยายเศรษฐกิจพอเพียง มอบเสื้อสัญลักษณ์ และพิธีปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ เพื่อความเป็นศิริมงคลและการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ให้แก่ราษฎร ตำบลโพธิ์ชัย เขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จำนวน ๑๕๐ คน ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู โดยมีนายสัมฤทธิ์  ภูพุฒ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ได้มาร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved