ชมรมฯ หนองคาย เป็นผู้แทนมูลนิธิบุคคลพอเพียง มอบทุนเสริมสร้างผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่ ๑

      เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯหนองคาย เป็นผู้แทนมูลนิธิบุคคลพอเพียงมอบทุนเสริมสร้างผู้นำในการขยายผลสร้างชุมชนพอเพียง ระยะที่ ๒ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้นางจันทร์สมร ชัยรินทร์ ผู้นำที่ผ่านการอบรมตามโครงการรุ่นที่ ๑/๒๕๕๙ ณ OTOP ชุมชนคนพอเพียง บ้านสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved